חברת רפימד מאושרת על ידי מכון התקנים הישראלי. לחברה חדרים נקיים CLASS 7, ושולחנות לאמינארים CLSS 5 לייצור והרכבה. בשנת 2019 רפימד עמדה בהצלחה רבה ב-26 מבדקי איכות, מתוכם- 10 מבדקי-CE, ואחד FDA. במהלך השנים האחרונות נערכו גם ארבעה מבדקי פתע בחברה, שעברו בהצלחה מרובה.

9001-2015 RAFIMED.pdf

RAFIMED ISO13485 .pdf

מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי
ISO-9001-2015
ISO 13485-2016בין הגופים הבודקים:  
MEDCERT, LNE, INTERTEK ,MDC, DEKRA ועוד..
בנוסף לחברת Rafimed יש אישור אמ"ר ורישיון עסק לייצור והרכבות מוצרים רפואיים.