• רפימד בע"מ, Rafimed Ltd, הירמוך 1, ביתן 105, ת.ד 13098, יבנה 8122005